Utbildning och coaching som utvecklar, stärker och förändrar

CoachOne erbjuder utbildning och coaching på både grupp- och individnivå som tar ditt ledarskap, ditt team och din karriär till nästa nivå. Fokus är främst på behov i arbetslivet, men jag tar även emot klienter med utmaningar av mer privat karaktär.

Utbildning och coaching som utvecklar, stärker och förändrar

CoachOne erbjuder utbildning och coaching på både grupp- och individnivå som tar ditt ledarskap, ditt team och din karriär till nästa nivå. Fokus är främst på behov i arbetslivet, men jag tar även emot klienter med utmaningar av mer privat karaktär.

Unik ledarskapsutbildning tar både dig och din organisation till en ny nivå

Grattis, du fick drömjobbet som chef! Men efter smekmånaden på nya jobbet så inser du att med rollen kom saker du inte hade räknat med att behöva hantera, som missnöjda medarbetare, team som inte fungerar, sjukskrivningar på grund av stress och missförhållanden etc. Kanske har du varit chef ett bra tag, men tycker fortfarande att de här bitarna skaver och skapar frustration i ditt ledarskap. Som chef har du inte bara ansvar för att driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du måste också se till att medarbetarna mår bra, trivs, fungerar och levererar i sina roller för att företaget ska utvecklas i rätt riktning. Det kräver tid, engagemang och kunskap. Som chef är du dessutom ofta ganska ensam i din roll och vet inte alltid vart du kan vända dig för stöd och vägledning i ledarskapsfrågor.

Ledarskapsprogram

Detta är ett vanligt chefsdilemma och jag har därför skapat ett ledarskapsprogram som syftar till att du ska bli ännu bättre och säkrare i din roll att leda dig själv och dina medarbetare. I denna utbildning börjar vi med dig. Vi identifierar vilka värderingar som styr dig, dina beteenden och handlingar. Det är viktigt att du först förstår vem du är och varför för att du ska förstå vad dina medarbetare behöver för att fungera och bidra. Jag erbjuder även en version av ledarskapsprogrammet som är särskilt anpassad för dig som är ny i rollen som chef. Ledarskapsutveckling är en spännande och lärorik resa som jag ser fram emot att få göra tillsammans med dig.

Chefshandledning

Efter genomfört ledarskapsprogram erbjuder jag fortsatt regelbunden handledning för att följa upp hur du kan använda dig av dina nya insikter och kunskaper i vardagen. Vi diskuterar och analyserar det du står inför just nu. Det kan t ex vara konflikter mellan chefer eller andra medarbetare, hur du planerar och genomför effektiva möten, hur du hanterar stress etc.

Ny modell för ett interaktivt och effektivt medarbetarsamtal

Många chefer tycker medarbetarsamtal är ett nödvändigt ont, men jag har utvecklat en ny modell som hjälper dig att se och utnyttja potentialen i samtalet. Den innebär bland annat att du som chef i samtalet skickar över bollen till medarbetaren som får reflektera över hur företagets mål och värdeord återspeglas i hens roll och arbete. Tillsammans gör ni en plan för hur medarbetaren tydligt ska bidra till företagets mål och vision. Samtalet följs upp av justeringssamtal och utvärderingssamtal i slutet av året. Syftet med samtalsmodellen är att skapa engagerade medarbetare som tar ett större ansvar och känner sig som en del i företagets utveckling.

Samtalsteknik och DISC

Att bli bra på kommunikation är en mycket viktig del i ditt ledarskap. Hur gör du för att visa att du är tillgänglig och vad behöver du vara uppmärksam på i samtal, både i icke bokade och bokade? Jag lär dig samtalsteknik, som inte bara fokuserar på vad du ska säga utan handlar minst lika mycket om hur du lyssnar och tolkar motpartens signaler och kroppsspråk. En av de viktigaste färdigheter som du måste utveckla för att bli en bra chef är förståelse för människors olikheter. Detta är avgörande för hur du lyckas i din kommunikation med medarbetare. Genom verktyget DISC blir du medveten om din naturliga kommunikationsstil och hur du anpassar den för att nå fram till medarbetare med olika kommunikationsbehov.

Coaching som utvecklar teamet

Ett effektivt team är ett team som samarbetar och levererar på hög nivå. Men ett team är som bekant inte starkare än sin svagaste medlem, så därför erbjuder jag coaching och utbildning för såväl hela team som enskilda medarbetare. Det kan handla om att komma till rätta med problem som hög frånvaro, stress, samarbetssvårigheter, avsaknad av teamkänsla och konflikter. För att utveckla grupper erbjuder jag skräddarsydda workshops varvat med individuella coachingsamtal. DISC analysen är ett mycket användbart verktyg även på gruppnivå, då den gör teamet uppmärksamt på vilka kommunikationsstilar som finns i gruppen och hur man kan göra sin röst hörd på ett effektivt sätt.

Coaching för enskilda medarbetare

Har du ett brinnande intresse för personlig utveckling? Behöver du verktyg för att komma till din rätt på din arbetsplats? Vill du ha en förändring i karriären eller hjälp med att förbereda t ex ett lönesamtal eller en intervju? Jag erbjuder dig effektiva coachingsamtal där vi tillsammans kommer fram till mål och handlingsplan.

Coaching för dig som vill uppleva förändring, uppnå mål och drömmar

Vill du genomföra ett triathlon? Eller reda ut trassliga relationer? Funderar du på skilsmässa? Är du sjukskriven på grund av stress och behöver göra förändringar i livet för att bli frisk? Coaching går att tillämpa på vilket behov som helst och jag erbjuder ett upplägg som innebär att vi träffas fem gånger i den takt som passar dig. Vid första samtalet gör vi gemensamt en personlig kartläggning och definierar det område du vill bli coachad inom.

Det kan bara bli bättre - En podcast om kommunikation

Tillsammans med Pernilla Arwidson, en god vän och duktig kommunikatör föddes idén om en podcast inom vårt gemensamma intresse, kommunikation. In och lyssna, ta del av härliga diskussioner och samtal tillsammans med oss!

Boka en gratis 30 minuters coaching!

Är du nyfiken på vad mina utbildningsprogram och coachingsamtal kan göra för dig? Jag bjuder dig på 30 minuters kostnadsfri coaching över en kopp kaffe, telefon eller Skype beroende på vad som passar dig. 

CoachOne – Stationsgatan 64 i Halmstad