ICF – certifierad coach garanterar kvalitet och seriositet

Titeln Coach är än så länge inte skyddad och det innebär att alla som kallar sig coach långt ifrån har samma utbildning och arbetssätt. Jag arbetar enligt International Coach Federations (ICF) och är utbildad på Professional Certified Coach-nivå (PCC). Det innebär att jag både har en omfattande coachutbildning och en gedigen coachingerfarenhet. Läs mer om ICF på www.icfsverige.se.

ICF – certifierad coach garanterar kvalitet och seriositet

Titeln Coach är än så länge inte skyddad och det innebär att alla som kallar sig coach långt ifrån har samma utbildning och arbetssätt. Jag arbetar enligt International Coach Federations (ICF) och är utbildad på Professional Certified Coach-nivå (PCC). Det innebär att jag både har en omfattande coachutbildning och en gedigen coachingerfarenhet. Läs mer om ICF på www.icfsverige.se. 

Coach med chefserfarenhet

Lotta Svensson

CoachOne startades 2013 av mig Lotta Svensson. Innan dess arbetade jag bland annat som anställd chef med personalansvar och har även sedan länge drivit egna företag. Jag har, även jag, krockat med den berömda väggen och vet hur sjuk man kan bli av stress, men också att det finns en väg tillbaka till ett nytt, friskare liv.

Så här jobbar CoachOne

I syfte att utveckla och stärka ledarskap, medarbetarskap och team, använder jag mig främst av coaching och utbildning.

Coaching är en strukturerad samtalsform i vilken coach och klient tillsammans utforskar, utmanar, ser möjligheter, sorterar, medvetandegör och fokuserar på det som är viktigt för att nå klientens önskade resultat i samtalet. Klienten bidrar med sina kunskaper om sig själv och vad som är viktigt i det ämne coachingen handlar om, coachen lyssnar och ställer frågor för att klienten ska få utforska på medvetna och omedvetna delar i samtalsämnet. Det samarbetet kallar vi coaching.

Den typiska grundformen för ett coachsamtal är att klienten med coachens hjälp definierar målet för samtalet, det kan vara en handlingsplan, ett problem, en förändring som ska genomföras eller en insikt man vill uppnå. Coachingprocessen tydliggör vad som verkligen är viktigt, undanröjer hinder på vägen och plockar upp lärdomar på vägen för att ta sig dit.

Coachning är ett verktyg som skapar meningsfullhet när det används på rätt sätt. En utbildad coach som kan leda ett samtal med tydliga och klargjorda förväntningar ger kvalitet i ett personligt och professionellt samtal. 

I min coaching använder jag verktyg från modellerna som kallas NLP. De har utvecklats av beteendepsykologer och bygger på hur effektiv kommunikation kan användas för att skapa förändring. Läs mer om NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) på www.nlp.se.

Förutom coaching så erbjuder jag även ett antal olika utbildningar:

  • Ledarskapsutbildning – ny som chef
  • Ledarskapsprogram 
  • Effektiv mötesledning 
  • Medarbetarsamtal 
  • Samtalsteknik 
  • Workshops grupputveckling 
  • DISC analys


Mer information om utbildningarna finns här.

CoachOne – Stationsgatan 64 i Halmstad