– Jag kan verkligen rekommendera Lotta, hon levererar på topp, alltifrån enskild coaching till att jobba med hela grupper. Det har gett oss en bra helhetsbild och varit en god hjälp för utvecklingen av organisationen, säger Lars.

Lars Quander

VD - Transportcentralen i Halland AB

Bättre kommunikation med kunder och mellan medarbetare

Lars Quander, VD på Transportcentralen i Halland, såg ett behov av att utveckla ledare och medarbetare i kommunikation, både internt i organisationen och externt med kunder. Efter att ha testat några olika leverantörer, så föll valet på Lotta Svensson CoachOne. Samarbetet har pågått i nästan två år nu och har gett goda resultat.

Kommunikation – en utmaning
Lars har varit VD för Transportcentralen sedan januari 2010. Företaget har kontor i Halmstad och Falkenberg, har 75 delägarföretag och sysselsätter cirka 270 personer inklusive chaufförerna på åkerierna. Företagskulturen beskriver han som lite annorlunda jämfört med de företag han jobbat för tidigare. Framförallt så såg han att kommunikation, både internt och externt var en utmaning för många i företaget.

  Generellt så ser jag att det finns kompetens och kunskap för arbetsuppgifterna och hur de ska utföras, men utmaningen är hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och andra utanför organisationen. Och där ligger ju nyckeln till att lyckas hela vägen tror jag, säger Lars.

Transportcentralen hade tidigare anlitat andra företag för att utveckla och stärka kommunikationen mellan medarbetare och med kunder och leverantörer. Så för cirka två år sedan kom de till ett läge då de ville hitta en ny leverantör. De kom i kontakt med Lotta som de valde att inleda ett samarbete med och det pågår fortfarande.

Individuell coaching, workshops i grupp och DISC-analys
Lotta har genomfört ledarskapsutbildningar och coaching för ett par yngre medarbetare i karriären och har även coachat och varit ett värdefullt bollplank för Lars själv. Hon har också arbetat med olika arbetslag för att utveckla gruppdynamiken och sättet de pratar med varandra, genom att bland annat ge verktyg för att hantera svåra situationer. Grupperna har även fått göra DISC analyser, vilket har varit en hjälp för medarbetarna i gruppen att våga öppna upp och berätta varför man tror sig bete sig på ett visst sätt. Detta har lett till att man i grupperna har lärt känna varandra bättre, har fått en större förståelse för varandras olikheter och hur man bör prata med varandra och kunder för att nå fram.

Positiv respons från organisationen och kunder
Trots att processen kan vara jobbig för många i början, så har återkopplingen från medarbetare och chefer överlag blivit positiv. Det är många som har valt att ta erbjudandet om att följa upp gruppövningarna med enskild coaching och då har de möjlighet att ta tag i sina individuella utmaningar. Det har upplevts som en förmån, då de känner att företaget satsar på dem och ger dem möjlighet att utvecklas. Och även kunderna har upplevt att bemötande och service från företaget har blivit ännu bättre.

Jag kan verkligen rekommendera Lotta, hon levererar på topp, alltifrån enskild coaching till att jobba med hela grupper. Det har gett oss en bra helhetsbild och varit en god hjälp för utvecklingen av organisationen, säger Lars.

Nyfiken på vad CoachOne kan göra för dig och ditt företag?
Kontakta mig så pratar vi vidare!
lotta@coachone.se – 0733-746979

 

Vill du bli bättre på kommunikation i jobbet och i privatlivet?

Kontakta Lotta på CoachOne!

CoachOne – Stationsgatan 64 i Halmstad