När våra olikheter har betydelse

Vi människor reagerar och agerar olika, till och med på samma situation. Personerna i konversationen ovan går in i samma möte med olika syn på hur lång tid det ska ta vilket påverkar resultatet.

Vilken syn de har beror till stor del på vilken personlighetstyp de är. Med kunskap om olika personlighetstyper och vad som utmärker dessa kan du förutse hur andra personer troligen kommer agera och välja att anpassa ditt eget agerande för att matcha motpartens.

Resultatet blir en grupp människor med förutsättningar att samverka istället för att motverka varandras syften. En grupp med förståelse för och tillgång till varandras styrkor.

DISK

Diskmodellen är en välbeprövad beteende och kommunikationsstilsanalys som i många år använts i bla rekryteringssammanhang, grupp- och teamutveckling, säljutbildning och ledarskapsutveckling. Den beskriver vår personlighet utifrån fyra olika känslor:

disk

Varför

Vi på CoachOne använder DISK-analysen i de flesta av våra uppdrag oavsett om det är enskild coaching eller gruppcoaching eftersom den ger en ökad förståelse för både det egna och andras beteende. Med denna förståelse för våra olikheters betydelse underlättas samspelet med omgivningnen.

Hur

Diskenkäten besvaras snabbt och enkelt via webben. Vi mejlar en länk till enkäten som tar ca 20-25 minuter att besvara. Vi sammanställer resultatet i en pdf fil eller inbunden fyrfärgsrapport. Återkopplingen sker antingen individuellt 1,5 timme per person eller i grupp ca 3 timmar. Återkopplingen kan skräddarsys utifrån era önskemål med exempelvis extra fokus på kommunikation inom arbetsgruppen.

Sagt om DISK

Vi tog kontakt med CoachOne eftersom vi behövde göra något för att öka trivseln och engagemanget på arbetsplatsen. Seminarier varvades med individuell coaching där var och en bl a fick fundera igenom vad som är viktigt och vad vi kan bidra med. DISC-analysen gav oss alla en ny förståelse för varandras sätt att vara och har resulterat i ett mycket vänligare arbetsklimat och en bättre trivsel. Det jag funnit mest positivt är att engagemanget och delaktigheten har ökat hos samtliga anställda.

Lars-Erik Svensson, delägare OAC

__________________________________

Disc har gett mig verktyg att reflektera över mina olika egenskaper,  främst i arbetslivet men även privat.  Det gav mig också intressanta ingångar till hur jag själv blir bemött i olika situationer. Med Disc har jag fått en struktur att utgå ifrån, för att utveckla mig själv.

Jag har tagit ett stort steg i min utveckling genom coachning. Det känns lika självklart att satsa på som att träna inför en tävling. Du måste satsa för att komma framåt, det  gäller även min egen utveckling.

Tina, “jobbar på en nyorientering i arbetslivet”